بیانیه چشم انداز

موسسه شفا به عنوان یک سازمان مردم نهاد ، با تکیه بر الطاف الهی ، پایبندی به اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب اساسنامه مصوب تلاش می کند تا به عنوان یکی از بهترین و سرآمد ترین مراکز حمایت ازکارآفرینی ، توانمند سازی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و توسعه محور در عرصه صنعت کشور مطرح باشد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.